?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɹſ3ֳ:黔西南自动扶?销?安装,l修,保养,哪家?l保) - 贵州银贵峰电梯有限公?/title> <meta name="keywords" content="ɹſ3ֳ," /> <meta name="description" content="ɹſ3ֳ:Z详细介绍黔西南自动扶梯品内?包括黔西南自动扶梯的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有黔西南自动扶梯新闻以及最新的市场黔西南自动扶梯h?咨询电话:15108597779,15186408929"/> <link href="/template/lennety/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/lennety/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-ico" href="/uploads/cp/top.png" /> <link rel="canonical" href="//www.avycs.icu/supply/49.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">贵州银贵峰电梯有限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.avycs.icu">民用甉|</a>?a href="/supply/">扶手甉|</a>?a href="/news/">传菜甉|</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20180207095050.png" alt="贵州银贵峰电梯有限公? width="500" height="60"/> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/lennety/images/tel.jpg" width="40" height="70" /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">咨询热线Q?/div> <div class="hm_d"> <p>业务咨询Q?b>15186408929</b></p> <p>技术ȝQ?b>15108597779</b></p> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul class="cem"> <li class="cem"><a href="//www.avycs.icu/" title="ɹſ3ͬʱ">ɹſ3ͬʱ</a></li> <li class="cem"><a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司?/a></li> <li class="cem"><a href="/buy/" title="" rel="nofollow">荣誉资质</a></li> <li class="cem"><a href="/about/about3.html" title="" rel="nofollow">企业视频</a></li> <li class="cem"><a href="/download/" title="" rel="nofollow">案例展示</a></li> <li class="cem"><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li class="cem"><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li class="cem"><a href="/about/about5.html" title="" rel="nofollow">人才招聘</a></li> <li class="cem"><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%d7%a1%d5%ac%d6%b1%cc%dd" >住宅直梯</a> <a href="/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b5%e7%cc%dd%b9%ab%cb%be" >贵州甉|公司</a> <a href="/key.aspx?k=%b9%db%b9%e2%b5%e7%cc%dd" >观光甉|</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/lennety/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/zzzt/" title="乘客甉|">乘客甉|</a></dt> <dt><a href="/scft/" title="扶梯">扶梯</a></dt> <dt><a href="/ggdt/" title="观光甉|">观光甉|</a></dt> <dt><a href="/zhdt/" title="载货甉|">载货甉|</a></dt> <dt><a href="/yydt/" title="梯">梯</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div class="cem">咨询电话</div> <div class="tel"></div> </dt> <dd> <p>业务咨询Q?5186408929</p> <p>技术ȝQ?5108597779</p> <p>联系人:赉|?/p> <p>业务咨询座机Q?br/>0851-3293030</p> <p>监督电话Q?8386898888</p> <p>|址Qwww.www.avycs.icu</p> <p>地址Q贵州省兴义市兴义大道大商汇1号写字楼1802?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="//www.avycs.icu/" title="ɹſ3ͬʱ">ɹſ3ͬʱ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/scft/">扶梯</a> > <a href="/supply/49.html">黔西南自动扶?/a></div> <div class="content"> <div class="prohead"> <center><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32294/201801311722427513229440161.jpg?path=www.gzygfdt.com/uploads/cp/201801311722427513229440161.jpg" alt="黔西南自动扶?/></center> <div class="clear"></div> </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>详细介绍</dt> <dd></dd> </dl> </div> <div class="detail"> <center><h1>ɹſ3ֳ:黔西南自动扶?/h1></center> <p> <a href="//www.avycs.icu/">ɹſ3ͬʱ</a> www.avycs.icu <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    黔西南自?a href="/scft/" target="_blank">扶梯</a>利用的原理:</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    <a href="/supply/46.html" target="_blank">自动扶梯</a>的核心部件是两根链条Q它们绕着两对齿轮q行循环转动。在扶梯剙Q有一台电动机驱动传动齿轮Q以转动铑֜。典型的自动扶梯使用100马力的发动机来{动轮。发动机和链条系l都安装在桁架中Q构架是指在两个楼层间g伸的金属l构?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"> 与传送带Ud一个^面不同,铑֜Ud的是一l台阶。自动扶梯最有趣的地Ҏq些台阶的移动方式。链条移动时Q台阶一直保持水q뀂在自动扶梯的顶部和底部Q台阶彼此折叠,形成一个^台。这样上、下自动扶梯比较Ҏ?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"> 自动扶梯上的每一个台阉有两l轮子,它们沿着两个分离的轨道{动。上部装|(靠近台阶剙的轮子)与{动的链条相连Qƈ׃于自动扶梯顶部的驱动齿轮拉动。其他组的轮子只是沿着轨道滑动Q跟在第一l轮子后面?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"> 两条轨道彼此隔开Q这样可使每个台阶保持水q뀂在自动扶梯的顶部和底部Q轨道呈水^位置Q从而台阶展^。每个台阶内部有一q串的凹槽,以便在展q的q程中与前后两个台阶q接在一赗?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"> 除{动主铄外,自动扶梯中的电动能移动扶手。扶手只是一条绕着一q串轮子q行循环的橡胶输送带。该输送带是精配|的Q以便与台阶的移动速度完全相同Q让乘用者感到^E?/span> </p></p> <div class="pagess"> <span class="cem">上一?a href="/supply/1.html">住宅直梯</a></span> <span class="cem">下一:<a href="/supply/48.html">兴义自动扶梯</a></span> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d7%a1%d5%ac%d6%b1%cc%dd'>住宅直梯</a>,<a href='/key.aspx?k=%c7%ad%ce%f7%c4%cf%ca%d6%b7%f6%b5%e7%cc%dd%bc%db%b8%f1'>黔西南手扶电梯h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c7%ad%ce%f7%c4%cf%d7%d4%b6%af%b7%f6%cc%dd'>黔西南自动扶?/a>,</div> <div class="info_key">来源Q?a href='//www.avycs.icu/supply/49.html'>//www.avycs.icu/supply/49.html</a></div> <div class="info_key">发布旉Q?018/1/31 0:00:00</div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/33.html" title="黔西南蝲客电? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32294/201801311620459073229475665.jpg?path=www.gzygfdt.com/uploads/cp/201801311620459073229475665.jpg" title="黔西南蝲客电? alt="黔西南蝲客电?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/33.html" title="黔西南蝲客电? rel="nofollow">黔西南蝲客电?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/32.html" title="兴义载客甉|" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32294/201801311616582043229458684.jpg?path=www.gzygfdt.com/uploads/cp/201801311616582043229458684.jpg" title="兴义载客甉|" alt="兴义载客甉|"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/32.html" title="兴义载客甉|" rel="nofollow">兴义载客甉|</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/31.html" title="贵州载客甉|" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32294/201801311612231733229472777.jpg?path=www.gzygfdt.com/uploads/cp/201801311612231733229472777.jpg" title="贵州载客甉|" alt="贵州载客甉|"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/31.html" title="贵州载客甉|" rel="nofollow">贵州载客甉|</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/30.html" title="载客甉|" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32294/201801311609317203229417642.jpg?path=www.gzygfdt.com/uploads/cp/201801311609317203229417642.jpg" title="载客甉|" alt="载客甉|"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/30.html" title="载客甉|" rel="nofollow">载客甉|</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul class="cem"> <li class="cem"><a href="/news/15.html" title="谈黔西南住宅直梯的安全理" rel="nofollow">谈黔西南住宅直梯的安全理</a></li> <li class="cem"><a href="/news/10.html" title="谈黔西南住宅直梯的优点" rel="nofollow">谈黔西南住宅直梯的优点</a></li> <li class="cem"><a href="/news/5.html" title="黔西南住宅直梯的安全理问题" rel="nofollow">黔西南住宅直梯的安全理问题</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="//www.avycs.icu/" title="ɹſ3ͬʱ">ɹſ3ͬʱ</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html" >|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" >XML</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©ɹſ3ͬʱ www.avycs.icu(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 贵州银贵峰电梯有限公? <br /> 贵州甉|公司哪家好?兴义甉|多少钱?黔西南电梯怎么P贵州甉|公司专业提供扶手甉|、观光电梯、蝲货电梯、传菜电梯、民用电梯等兴义甉|Q欢q来电咨询!<br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">黔ICP?7006501?2</a>   Powered by<a href="//www.avycs.icu/" title="ɹſ3ͬʱ">ɹſ3ͬʱ</a>   地址Q贵州省兴义市兴义大道大商汇1号写字楼1802?nbsp; 全国服务热线Q?5108597779,15186408929 <br /> <p>热门城市推广:</p> </div> </div> </div> </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> <a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="//www.beian.gov.cn/file/ghs.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">贵公|安?52230102000116?/p></a> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>